DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

שינויים בשעות הפעילות בסניפי לאומי

לקוחות יקרים,

ברצוננו לעדכנכם, כי החל מתאריך 02.09.18 ישתנו שעות קבלת הקהל בסניפי לאומי.

סניפים אשר היו פתוחים לקהל בשעות אחר הצהריים בימי שני וחמישי, יהיו פתוחים לקהל בשעות אחר הצהריים בימי שני ורביעי.
שעות הפעילות העדכניות עבור כל סניף יפורסמו החל מה-31.08 באתר לאומי ובכל אחד מסניפי לאומי.

 

 שירותי לאומי דיגיטל עומדים לרשותכם בכל עת: