DCSIMG

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

מהי ריבית שלילית?

למרות משמעות השם הלא כל כך חיובי, ריבית שלילית משמשת דווקא ככלי בידי בנקים מרכזיים, לעידוד צמיחה הכלכלית. אם ריבית חיובית נותנת תמריץ להפקיד כספים בבנק, אזי תפקיד הריבית השלילית הוא להפחית את כדאיות ההפקדה, ומאידך מוזילה את עלות ההלוואות, והכל בכדי לעודד השקעות במשק.