DCSIMG

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

עבור אילו מטבעות תיגבה ריבית שלילית בלאומי?

המטבעות שעליהם נתחיל לגבות את הריבית השלילית הם: אירו, פרנק שוויצרי, כתר דני, כתר שבדי. עבור היין היפני אנחנו גובים מזה מספר שנים ריבית שלילית, רק מתושבי ישראל.