DCSIMG

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

מדוע עליי לשלם לבנק כשהחשבון שלי נמצא ביתרת זכות?

כשלקוחות לאומי מפקידים מטבע חוץ בחשבונותיהם, אנחנו מעבירים סכומי מט"ח לבנקים שונים בעולם, ומחויבים, מהסיבה הרשומה בתשובה הראשונה, בריבית שלילית בעבור היתרה.