האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

האם כל לקוח שמחזיק באחד או יותר מארבעת המטבעות האלו יחויב בריבית שלילית ?

עבור כל מטבע נקבעה יתרה מינימלית לחיוב, שרק ממנה ומעלה יחויב הלקוח בריבית שלילית:


עבור יחידים (אנשים פרטיים) –  היתרה המינימלית לחיוב היא מעל  100,000 יחידות מטבע (כלומר 100,000 אירו או 100,000 פר"ש או 100,000 כתר שבדי או 100,000 כתר דני). החיוב יחול על מלוא היתרה.


יוצאים מן הכלל הם הלקוחות המנהלים חשבונות פמ"ח פיצויים (סוג 20/8) בהם מתקבלת רנטה – אלו יוכלו לנהל כל יתרה בכל מטבע, ללא חיוב בריבית שלילית.


עבור תאגידים - היתרה המינימלית לחיוב היא מעל  500,000 יחידות מטבע. החיוב יחול על היתרה שמעל 500,000.
 

עסק קטן ועסק צעיר – בשלב זה הוחלט שלא יחויב בריבית שלילית.