DCSIMG

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

אני מקבל כספי פיצויים מנרדפי הנאצים, האם גם מחשבונות אלו תיגבה ריבית שלילית?

במילה אחת - לא. המדיניות שלנו ביחס ללקוחות המנהלים חשבונות פמ"ח פיצויים (סוג 20/8) בהם מתקבלת רנטה, היא לאפשר להם לנהל כל יתרה בכל מטבע, ללא חיוב בריבית שלילית.