האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ריבית שלילית במט"ח 

 ריבית שלילית במט"ח 

איפה ניתן לראות את חישוב הריבית עליה חויב הלקוח?

ללקוחות יישלח מכתב אחת לסוף כל רבעון המפרט את הריביות ששילם במט"ח