DCSIMG

 רוכשים דירה 

 רוכשים דירה 

 

  • כדי להנות מההטבה, תתבקשו להציג לנו אישור על כך שהנכם חברים בקבוצת הפייסבוק הסגורה "קהילת זוכי מחיר למשתכן – איגוד הזוכים" או רשומים לאתר "איגוד הזוכים" בכתובת zochim.co.il 
     
  • ההטבה תינתן למי שיבצע את כל תהליך המשכנתא במסגרת המשכנתא הדיגיטלית
    (למעט פגישת חתימה על המסמכים, שתתקיים בסניף).
     
  • ההצעה בתוקף למשלמים על פתיחת תיק המשכנתא עד ל- 31.12.18

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.  הכל כפוף לקריטריונים של הבנק ומשרד הבינוי והשיכון.   התנאים המחייבים הם אלו המפורטים במסמכים שיחתמו בין הלווים לבין הבנק.. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.