DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן קורת 

 קרן קורת 

מטרות

  • סיוע במימון לצורך הקמת עסקים חדשים או כניסה לתחומי פעילות חדשים.
  • סיוע במימון לצורך הרחבת פעילויות קיימות של עסקים.