DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן קורת 

 קרן קורת 

מאפייני ההלוואות

  • סכומי הלוואות : 50,000-750.000 ש"ח
  • ריבית: פריים + 2.1%
  • בטחונות: לפחות 25% בטחונות מטריאליים
  • ערבות הקרן 50%
  • ערבות אישית של בעלי ענין ובני/בנות זוגם של בעלי ענין
  • תקופת החזר : 60 חודשים, כולל גרייס של עד 3 חודשים לעסקים חדשים
  • עמלות: עמלה בנקאית רגילה
  • תוכנית עסקית – הכנת תוכנית עסקית ע"י יועצים מורשים של הקרן