האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף הגומי והפלסטיק

נובמבר 2018

  • הייצור התעשייתי של גומי ופלסטיק מפגין חולשה מסוימת מתחילת השנה. ככל הנראה, מקורה של חולשה זו במכירות לשוק המקומי (ייתכן שעל רקע החולשה בהשקעות בשוק הנדל"ן למגורים) משום שהמכר הכמותי ליצוא עלה במחצית הראשונה של 2018. החולשה בייצור הענפי, בשנתיים האחרונות (בחודשים ינואר – אוגוסט), בולטת גם על רקע ההשוואה לסקטור הטכנולוגיה המעורבת מסורתית, עליו נמנה הענף. היבט נוסף המצביע על חולשה מסוימת בענף הוא הירידה בערך הכספי של היצוא הענפי מתחילת השנה.
     
  • לא מן הנמנע כי הקושי בגיוס עובדי ייצור מיומנים מעיב על הייצור התעשייתי של הענף- כפי שעולה משיעור המשרות הפנויות של מפעילי מכונות ייצור של פלסטיק ומוצריו מסך המשרות בענף, החל מהמחצית השנייה של 2016.
     
  • מדד מחירי היבוא של חומ"ג מקבוצת הסחורות של גומי ופלסטיקה (בדולרים) עלה בכ-17% בשנה וחצי שחלפה, זאת בעוד שמדד מחירי היצרן של הענף לשוק המקומי עלה במתינות באותה התקופה. לפיכך, בשל משקלו הגבוה של חומר הגלם בערך המוצר הסופי (סביב 50% בממוצע) סביר כי ללא העלאת מחירי היצרן בענף תירשם שחיקת רווחיות בקרב היצרנים בענף.
     
  • היחסים הפיננסים, להוציא מדדי הרווחיות, של החברות הציבוריות בענף מצביעים על הרעה ברביע השני של 2018 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך, יחסי הנזילות מצויים בירידה, רמת המינוף מצויה בעלייה ויחסי כושר הפירעון נשחקו. כל אלו משקפים התקשחות מסוימת בסביבת הפעילות בתקופת ההשוואה, ומתואמים באופן חיובי עם נתוני המקרו.