DCSIMG

 הלוואת דיגיטל לעסקים 

 הלוואת דיגיטל לעסקים 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  • ההלוואה מיועדת ללקוחות לאומי וללקוחות הבנקים האחרים.
  • העמדת ההלוואה ותנאיה נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.