האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 פקדונות וחסכונות 

 פקדונות וחסכונות 

חוזים אחידים בפקדונות וחסכונות

הפקדת כספים לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה
פרק פקדונות בשקלים, חסכונות ופקדונות במט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיפי פקדונות בשקלים, חסכונות ופקדונות במט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
פרק פקדונות בשקלים, חסכונות ופקדונות במט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (חח"ד) סעיפי פקדונות בשקלים, חסכונות ופקדונות במט"ח מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (חח"ד)
5740-8 רנטה שקלית חודשית לשנתיים 5740-8 רנטה שקלית חודשית לשנתיים
5742-4 רנטה שקלית 6 שנים 5742-4 רנטה שקלית 6 שנים
5744-0 רנטה שקלית חודשית 12 שנים 5744-0 רנטה שקלית חודשית 12 שנים
5754-7 רנטה שקלית חודשית 10 שנים 5754-7 רנטה שקלית חודשית 10 שנים
5784-8 פרח פריים 24-35 חודשים 5784-8 פרח פריים 24-35 חודשים
5785-6 פרח ריבית משתנה 13-23 חודשים 5785-6 פרח ריבית משתנה 13-23 חודשים
5862-4 פיקדון דיגיטלי ל-72 חודשים 5862-4 פיקדון דיגיטלי ל-72 חודשים
5895-9 פיקדון דיגיטלי ל-18 חודשים 5895-9 פיקדון דיגיטלי ל-18 חודשים
חיסכון צמוד דולר לשנה קרן לא מובטחת חיסכון צמוד דולר לשנה קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 4 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 4 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 5 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 5 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 6 שנים עם נקודות יציאה קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 6 שנים עם נקודות יציאה קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 7 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 10 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 13 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 13 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד ל- 15 שנים קרן לא מובטחת חיסכון צמוד מדד ל- 15 שנים קרן לא מובטחת
חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 7 שנים חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 7 שנים
חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 15 שנים חיסכון צמוד מדד להכנסה חודשית ל- 15 שנים
חלב ודבש חיסכון לשנתיים וחצי חלב ודבש חיסכון לשנתיים וחצי
חלב ודבש חיסכון לשנתיים חלב ודבש חיסכון לשנתיים
כפתור ופרח חיסכון פריים ל-3 שנים כפתור ופרח חיסכון פריים ל-3 שנים
פרח ריבית קבועה 13-23 חודשים 5867-4 פרח ריבית קבועה 13-23 חודשים 5867-4
פרח ריבית קבועה 24-35 חודשים 5807-2 פרח ריבית קבועה 24-35 חודשים 5807-2
פרח ריבית קבועה 36-47 חודשים 5808-0 פרח ריבית קבועה 36-47 חודשים 5808-0
פרח ריבית קבועה 48-60 חודשים 5802-2 פרח ריבית קבועה 48-60 חודשים 5802-2
פרח ריבית קבועה 61-120 חודשים 5804-8 פרח ריבית קבועה 61-120 חודשים 5804-8
פרח ריבית קבועה 121-180 חודשים 5803-0 פרח ריבית קבועה 121-180 חודשים 5803-0
קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 6 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 6 שנים
קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 10 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית משתנה ל- 10 שנים
קפה ומאפה חיסכון בריבית קבועה ל- 3 שנים קפה ומאפה חיסכון בריבית קבועה ל- 3 שנים
קפה ומאפה חיסכון צמוד ל- 13 שנים קפה ומאפה חיסכון צמוד ל- 13 שנים
שוקו וניל משולב ל- 3 שנים קרן לא מובטחת שוקו וניל משולב ל- 3 שנים קרן לא מובטחת
שוקו וניל משולב ל- 4 שנים קרן לא מובטחת שוקו וניל משולב ל- 4 שנים קרן לא מובטחת
שוקו וניל משולב לשנתיים שוקו וניל משולב לשנתיים

 

 

פקדון ניירות ערך למשמרת

סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון
סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (חח"ד) סעיף פקדון ניירות ערך מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (חח"ד)