האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 סקירות ענפי משק 

 סקירות ענפי משק 

ענף המלונאות

ינואר 2019

 • כניסות התיירים בשנת 2018 עלו בעוצמה בהשוואה לממוצע הרב שנתי, אך קצב הצמיחה השנתי נחלש ביחס לשנת 2017. במהלך השנה נרשמה חולשה זמנית בכניסות התיירים, זאת ככל הנראה על רקע מספר גורמים: עלייה במחיר הדלק הסילוני; חולשה בכניסות התיירים בעולם; וחולשה במדדים המקרו כלכליים במדינות מסוימות באירופה.
   
 • מדדי הפעילות בענף המלונאות רשמו ביצועים גבוהים כמתבטא בהיקף האורחים, היקף הלינות, הפדיון במחירים קבועים ושיעור התפוסה. במבט קדימה, לא סביר כי קצבי הצמיחה הגבוהים שאפיינו את נתוני הלינות והאורחים התיירים בשנים 2017-2018 ישמרו בשנים הקרובות.
   
 • מאז שנת 2012 הלך וירד היחס בין האורחים התיירים במלונות לבין כניסות התיירים, במה שמיוחס בין היתר למעבר של התיירים לפתרונות לינה אחרים. לפיכך, היחס לעיל בעת הנוכחית מצביע על אובדן של כ-650 אלף תיירים אורחים פוטנציאליים במלונות התיירות בשנת 2018.
   
 • בחינה של מדדי הפעילות בענף לפי רמת המלון מעלה כי הרמות הקיצוניות, קרי רמת היוקרה והרמה הנמוכה ביותר, הציגו ביצועים עודפים בשנת 2018. אולם, בעוד שרמת היוקרה מפגינה עדיפות לאורך זמן, הביצועים העודפים במלונות מהרמה הנמוכה באו לאחר שנים של נחיתות
  משמעותית.