DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות לאומי 

 ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות לאומי 

הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל

חברת הביטוח AIG ישראל מעניקה ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות בנק לאומי, המחזיקים בכרטיס אשראי של לאומי, במחיר אטרקטיבי ומשתלם במיוחד.

הטבה ללקוחות בנק לאומי* - חמישה ימי ביטוח נסיעות לחו"ל חינם (ברמה הבסיסית) ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ב-AIG לכל תקופת הנסיעה.

ההטבה של ימי ביטוח בחינם כוללת רמה בסיסית חינם (המפורטים בחלק ב' פרקים 1, 2 ו- 3 לפוליסה בלבד).

 

 

*זכאים להטבת הביטוח  אישית לקוח בנק לאומי, תושב ישראל מגיל 18 עד גיל 80, אשר קיים על שמו חשבון פעיל בבנק לאומי ומחזיק כרטיס אשראי בתוקף, המונפק על ידי בנק לאומי, לרבות בזמן הנסיעה, ושירכשו פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של AIG לכל תקופת הנסיעה, לפני היציאה מישראל. *ההטבה אינה כוללת כיסוי להריון ו/או החמרת מצב רפואי קודם ו/או הרחבות נוספות* הכיסוי הוא עפ"י תנאי פוליסת AIG Travel וחריגיה וייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת מספר פוליסה מ- AIG שיהווה אישור לכניסת הביטוח לתוקף. *בכפוף לתקנון  AIG המפורסם באתר בנק לאומי ובאתר האינטרנט של AIG ולתנאי החיתום של AIG.

 

יש לעיין בתנאי הפוליסה וחריגיה, בתמצית הכיסויים ובתקנון ההטבה בקישורים הבאים:

תנאי פוליסה תנאי פוליסה

תמצית כיסויים תמצית כיסויים

תקנון ההטבה תקנון ההטבה

 

הביטוח הינו של איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG") ובאחריותה.