האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מסגרת אשראי במשכנתא 

 מסגרת אשראי במשכנתא 

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

הרינו להודיעך כי לשם בחינת בקשתך לקבלת אישור עקרוני לקבלת משכנתא ו/או לצורך חידוש תוקף האישור העקרוני שאושר לך (ככל שיאושר), הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי. לצורך קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי הכלולים במאגר לגביך. להודעה בשפה הערבית לחץ כאן >>,  للغة العربية اضغط هنا >>.

 

אם תמסרו לבנק מידע אודות צד ג' הרי שכל מידע כאמור ייחשב כאילו ניתן על ידו בעצמו ויש לוודא כי קיימת לכם הרשאה מתאימה לכך. המידע שיימסר על ידכם, יוחזק במאגרי המידע של הבנק וישמש לצורך בחינת מסגרת האשראי והערכת הסיכונים, לצרכים תפעוליים ושירותיים וביצוע פניות בהקשר לכך.

 

 

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל