האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 אחריות תאגידית 

 אחריות תאגידית 

אסטרטגיית אחריות תאגידית בלאומי

אסטרטגיית האחריות התאגידית של קבוצת לאומי גובשה בהתאם לליבה העסקית של הקבוצה וכתוצאה מדיאלוג שוטף עם מחזיקי העניין שלה, שנועד לזהות את הנושאים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים המהותיים לפעילותה, להיטיב את השפעתה ולשפר את ביצועיה בתחומים אלו. אסטרטגיה זו קבעה שלוש אבני יסוד מרכזיות - הצמחת הכלכלה והחברה בישראל, חדשנות ודיגיטל, ופיתוח ההון האנושי.
תחום האחריות התאגידית בקבוצה מנוהל על בסיס מדיניות כוללת בהובלת דירקטוריון לאומי, הדן בביצועים וביעדים של הקבוצה על בסיס שנתי.

דיאלוג עם מחזיקי עניין

קבוצת לאומי רואה חשיבות בקיום דיאלוג שוטף עם מחזיקי העניין שלה ומקדישה משאבים להעמקת השיח עמם. דיאלוג שקוף, פתוח והדדי מאפשר לבנק להבין את הצרכים והרצונות של קבוצות מחזיקי העניין, להגיב ביחס אליהם, להשתפר עבורם ולהציע פתרונות מותאמים במידת הצורך.

השיח עם מחזיקי העניין מתנהל במגוון ערוצים וכלים – פניות דיגיטליות כנסים, סקרים, שיחות ומפגשים פרטניים עם לקוחות, עובדים, ספקים, ארגונים חברתיים וסביבתיים, רגולטורים ומשקיעים.

 


 

 

זיהוי נושאים מהותיים:

במסגרת תקן ה-GRI Standards על פיו מדווחת קבוצת לאומי, פועלת הקבוצה לזהות את הנושאים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים המהותיים לפעילותה ולמחזיקי העניין שלה בכדי להיטיב את השפעתה ולשפר את ביצועיה בתחומים אלה. בשנת 2018 מיקדנו את רשימת הנושאים מ-18 ל-14 על ידי איחוד נושאים בעלי מכנה משותף והסרת נושאים אליהם לאומי מחויב ועליהם מדווח מתוקף פעילותו. תהליך דירוג 14 הנושאים ואומדן חשיבותם נעשה על ידי ניתוח משוקלל של עמדת הבנק (50%) ועמדת מחזיקי העניין (50%) בנושאים אלה. תהליך זיהוי חשיבותם של הנושאים התבסס על משובי סקרים וניתוח איכותני. שבעת הנושאים הראשונים בדירוג הם הנושאים המהותיים לדיווח על פי ה-GRI בדוח 2018.