האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 אחריות תאגידית 

 אחריות תאגידית 

התנהלות עסקית הוגנת

מניעת שוחד ושחיתות:

קבוצת לאומי כפופה לחוקים נגד שוחד ושחיתות בכל המדינות שבהן היא פועלת. מערכת ההתקשרות של הקבוצה עם ספקים, עובדים ולקוחות מבוססת על איכות, זמינות, אמינות, תנאים ושירות. קבוצת לאומי עושה כל שביכולתה כדי להימנע מאפליה, בד בבד עם שמירה על טובת הקבוצה, הקפדה על סודיות המידע שברשותה וקבלת החלטות על בסיס ענייני וללא משוא פנים. במטרה לזהות סיכונים הקשורים בשחיתות בפעילותו של לאומי, נבחנה ונותחה במהלך 2018 פעילותן של החטיבה הבנקאית, המערך העסקי, המערך המסחרי, מערך בנייה ונדל"ן, חטיבת שוקי הון ומערך אשראים מיוחדים.
86% מעובדי בנק לאומי השתתפו בהדרכה מתוקשבת בנושא מניעת שוחד ושחיתות וזיהוי הסיכונים הגלומים בהם.

אתיקה:

הקוד האתי של הקבוצה - דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה - דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה, משמש כמצפן המבטא את תפיסת העולם של הקבוצה. הקוד האתי זמין לציבור באתר לאומי ומתווה את התנהלותה העסקית והמקצועית של הקבוצה אל מול לקוחותיה וכלל מחזיקי העניין השונים.
ב-2018 בוצע לראשונה מהלך מקיף של הטמעת ערכי אתיקה והחתמת עובדים המועסקים בלאומי על ידי חברות חיצוניות.
בשנת 2018 כ-90% מעובדי לאומי סיימו בהצלחה לומדה בנושא אתיקה וערכי ליבה
98% מעובדי הבנק חתמו בשנת 2018 על הצהרה בנושא ניגוד עניינים וכ-97% מהמנהלים ביצעו בקרה על הצהרות העובדים בנושא זה.

טיפול בפניות הציבור והעובדים:

הלשכה לפניות הציבור והעובדים אחראית על המדידה והטיפול בפניות ובתלונות הציבור והעובדים. בראש הלשכה עומדת נציבת פניות הציבור, מנהלת בכירה בלאומי הכפופה ליועצת המשפטית הראשית של הבנק. לרשות הציבור והעובדים מגוון דרכים להתקשרות עם הלשכה לפניות הציבור והעובדים. דרכי ההתקשרות מפורסמות באתר לאומי, באתר האינטרנט, בעמדות “מידע לאומי” וכן על גבי שילוט בסניפים וביחידות המטה (פנייה ייעודית לעובדי חברות שמירה, הסעדה וניקיון).
 

מידע נוסף 
 

דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה דרך לאומי: חזון, ערכי ליבה ואתיקה
הצהרת לאומי בנושא מניעת שוחד ושחיתות הצהרת לאומי בנושא מניעת שוחד ושחיתות
הצהרת לאומי בנושא אתיקה עסקית הצהרת לאומי בנושא אתיקה עסקית
הצהרה בנושא התנהלות עסקית הוגנת הצהרה בנושא התנהלות עסקית הוגנת
הרחבה על הסיכונים איתם מתמודדת ומנגנוני הניהול לשנת 2018 הרחבה על הסיכונים איתם מתמודדת ומנגנוני הניהול לשנת 2018