האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 אחריות תאגידית 

 אחריות תאגידית 

ממשל תאגידי וביצועים סביבתיים

קבוצת לאומי מחויבת לעמידה בשורה של חוקים ותקנות, בהם, בין היתר, חוק החברות, חוק ניירות ערך, חוקי הבנקאות, הוראות המפקח על הבנקים ותקנון ההתאגדות של לאומי. כללים אלה מסדירים את פעילות לאומי על כל היבטיה, לרבות ניהול סיכונים, ניהול ההון ומתן אשראי, הוגנות בשירות ללקוח, גילוי מידע נאות, התנהלות הדירקטוריון ועוד. כארגון פיננסי מורכב, קבוצת לאומי נדרשת לממשל תאגידי איתן ולמנגנוני ניהול המאפשרים תיאום ושליטה מלאים, כדי למנוע הפרה של חוקים וכללים, למנוע ניגודי עניינים ולנהל סיכונים באופן מיטבי. לקבוצה סטנדרטים גבוהים לניהול הממשל התאגידי מעבר לדרישות החוק, מתוך תפיסה שתחום זה מהותי להצלחה העסקית של הקבוצה.

למסמכים הרלוונטיים:

 

סביבתי


הקבוצה מכירה באחריותה לניהול ההשפעה הישירה והעקיפה של פעילותה וצמצום ההשלכות השליליות על איכות הסביבה, האקלים ומשאבי הטבע הזמינים באזורים בהם היא פועלת. לשם כך, מעבר לעמידה בחובות הרגולטוריות, חותרת קבוצת לאומי לאימוץ וולונטרי ועמידה בתקנים המובילים והמתקדמים בעולם בתחום זה. אגף הנדל”ן, בשיתוף יחידות נוספות, מוביל תהליכים להתקנת מערכות והטמעת פתרונות לחיסכון בצריכת חשמל, דלקים ומים, המאפשרים הפחתה ניכרת בפליטות מזהמים ובצריכה של משאבים מתכלים. תהליכים אלה כוללים:

 

  • התקנת מערכות בקרה על צריכת החשמל
  • התקנת מערכות והתקנים במערכות מיזוג אוויר לחסכון באנרגיה
  • התקנת מערכות תאורה חסכוניות
  • יישום אלמנטים ירוקים בבנייה חדשה ובשיפוץ סניפים קיימים
  • הפעלת מערך הסעות לעובדים בין מבני המטה המרכזיים של הבנק
  • התקנת מערכות ממוחשבות לבקרה וניהול של צריכת מים
     

לאומי הוסמך ומחזיק במספר תקנים בתחום הסביבה והבטיחות. בשנת 2018 החליט לאומי, שהיה המוסד הפיננסי הראשון בישראל שהוסמך לתו הירוק לשירות ו100% ממבני הבנק הוסמכו על פי התקן ISO1400

 

 

 

 

 

למידע נוסף: הצהרת לאומי בנושא שיקולים במתן אשראי והשקעות הצהרת לאומי בנושא שיקולים במתן אשראי והשקעות