האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה 

 הלוואה בערבות המדינה 

מהי הקרן בערבות המדינה?

מהי הקרן בערבות המדינה?


מדינת ישראל מעוניינת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים בישראל, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל.
לצורך כך מפעילה המדינה מזה למעלה מעשור קרנות ייעודיות במסגרתן מועמדות לעסקים הלוואות לצרכי הקמת עסק, הון חוזר והשקעה.
הלוואות הקרן בערבות מדינה מועמדות ע"י שותפות לאומי ומנורה.

ניתן לקבל מידע מפורט על הקרן במוקד לאומי עסקים בטלפון 5522*.


מי זכאי להגיש בקשה להלוואה במסגרת הקרן?


לקוחות כל הבנקים שהם עסקים קטנים ובינוניים, עם מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.  
 

מטרות האשראי

 

 • הקמה או השקעה בעסק חדש (מינימום הון עצמי 20%).
 • רכישת עסק קיים, עד 35% מעלות הרכישה.
 • הון חוזר – מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר להם קשיים הנובעים מפער בתזרים המזומנים.
 • פירעון אשראי שניתן ע"י גוף מממן אחר (עד 50% מההלוואה הנערבת).
 • אשראי להשקעה בתעשייה.

 

 

תנאי האשראי:

סכומי הלוואות:

 

 • עסק בהקמה: עד 500 אלף ש"ח.
 • עסק קטן עם מחזור מכירות שנתי עד 6.25 מיליון ש"ח: עד 500 אלף ש"ח.
 • עסק קטן עם מחזור מכירות שנתי של 6.25 עד 25 מיליון ש"ח: עד 8% ממחזור מכירות שנתי (קרי, עד 2 מיליון ש"ח).
 • עסק בינוני עם מחזור מכירות שנתי של 25-100 מיליון ₪: עד 8% ממחזור המכירות השנתי (קרי, עד 8 מיליון ש"ח).
 • עסק יצואן: עד 12% ממחזור המכירות השנתי (היקף יצוא מינימלי 250 אלף $ בשנה).
 • אשראי לתעשייה: עד 15% ממחזור המכירות השנתי.

 

*עסק קטן/ עסק בינוני - עוסק מורשה/תאגיד/ אגודה שיתופית/עמותה.

 

 

מסלולי הלוואות:

 • שקלית צמודת מדד.
 • שקלית לא צמודה.
 • צמוד דולר.

 

תקופת ההלוואה: 

שנה עד חמש שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס לקרן בלבד.
(הלוואה במסלול השקעות בתעשייה לעסקים קטנים ובינוניים בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה - עד 12 שנה).

 

 

ביטחונות:

 • ככלל, עד 25% מסכום ההלוואה. בהתאם לגודל העסק ולשיקול דעת הבנק.
 • ערבויות בעלים.
 • "עסק בהקמה": בהלוואות של עד 300 אלף ₪ - דרושים 10% ביטחונות.
  בסכום עודף מ-300 ועד 500 אלף ש"ח - דרושים עד 25% ביטחונות נזילים.
 • ככל שההלוואה ניתנה למטרת רכישת נכס  - יירשם שעבוד ספציפי על הנכס; ככל שההלוואה ניתנה למטרה שאינה רכישת נכס - עד 30%.


ריבית:
שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לפעילות העסק וצרכיו ושיקול דעת הבנק.


עמלות:
פתיחת תיק - 150 ₪

עמלת הקצאת ערבות המדינה 1-2% מקרן ההלוואה בהתאם למחזור העסק (מועברת למדינה).