האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הלוואה בערבות המדינה 

 הלוואה בערבות המדינה 

עסק בהקמה - עסק שנכון ליום הגשת הבקשה להלוואה מהקרן עונה על אחד מבין התנאים הבאים:

  • עסק אשר טרם החל לפעול.
  • עסק שעד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל, ובלבד שהכנסותיו המצטברות אינן עולות על 500 אלף ₪ מיום הקמתו.
  • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למקום ייעודי, ובלבד שהכנסותיו המצטברות אינן עולות על 500 אלף ₪ מיום הקמתו.