האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן בערבות המדינה  
 לנפגעי משבר הקורונה- מסמכים 

 קרן בערבות המדינה  
 לנפגעי משבר הקורונה- מסמכים 

שלום רב,
חשוב לנו לעדכן אותך שקיבלנו את פנייתך מאתר משרד האוצר.

כדי שנוכל לטפל בבקשתך, נבקש למלא את הטפסים המצורפים לעמוד זה, במידת הצורך ניתן להתייעץ עם רואה חשבון/יועץ מס חיצוני או באיש מקצוע אחר במילוי הבקשה.

 

לאחר מילוי כל הטפסים הנדרשים יש לשלוח אותם לתיבת המייל הבאה: 
lakohot.corona@bankleumi.co.il

לתשומת ליבך: תשובה סופית לבקשתך תתקבל עד 7 ימי עסקים, ממועד פנייתך לקרן.

 

 

המסמכים הנדרשים:

 

 • טופס בקשת לקוח
  1) בקשות עד 250 א' ₪ - להורדה להורדה >>
  2) בקשות מעל 250 א' ₪ - לתשומת ליבך: בגיליון זה מספר לשוניות, נא להקפיד ולמלא את כולן.  להורדה להורדה >>

 • דוחות כספיים:
  תאגיד 
  דוחות מבוקרים 2018
  מאזן בוחן 2019
  מאזן בוחן עדכני 2020.
  עסק מורשה 
  מאזן בוחן + רווח והפסד 2018
  מאזן בוחן + רווח והפסד + דוחות מע"מ לשנת 2019
  מאזן בוחן עדכני לשנת 2020

 • נתונים בנקאיים:
  ריכוז יתרות + פירוט הלוואות + דפי חשבון 3 חודשים אחרונים, בבנקים אחרים ובמממנים חוץ בנקאיים.

 • צילום ת.ז של בעל העסק / בעל המניות

 • טופס תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת  להורדה לקריאה בלבד >>

 

 

*אישור ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאים והקריטריונים של הקרן. תנאים כללים לשימוש בנקאות בתקשורת: על המידע המועבר בין הלקוחות לבנק באמצעות הדוא"ל יחולו תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת שבקובץ שהונגש לקריאה בעמוד זה. בשימוש בערוץ הדוא"ל הלקוחות מאשרים שניתנה להם הזדמנות לעיין בתנאים הנ"ל ובמיוחד בסעיף 10 לגבי הסיכונים הכרוכים בשימוש בערוץ זה, והם מסכימים לתוכנם.