האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן בערבות המדינה  
 לנפגעי משבר הקורונה 

 קרן בערבות המדינה  
 לנפגעי משבר הקורונה 

*אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. **אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאים והקריטריונים של הקרן. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת ההלוואה. תנאי ההלוואה יקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות.