האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

להלן דוגמאות הממחישות את ההשפעות של דחיית תשלומים ( גרייס חלקי) על ההחזרים החודשיים של המשכנתא בתקופת הדחייה ולאחריה. הדוגמאות מציגות מקרים שונים בהתאם ליתרת קרן הלוואה שטרם שולמה, מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה, סוג הדחייה ומספר חודשי הדחייה.

לתשומת ליבכם, הדוגמאות מתייחסות להלוואות בריבית קבועה שאינה צמודה למדד בלבד.

 

 

סכום יתרת קרן ההלוואה במועד הדחייה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה מספר חודשי הקפאה גובה התשלום החודשי טרום ההקפאה גובה התשלום החודשי בתקופת ההקפאה גובה התשלום החודשי לאחר תום תקופת ההקפאה ועד סיום תקופת ההלוואה* במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה גובה התשלום החודשי לאחר תום תקופת ההקפאה ועד סיום תקופת ההלוואה* במקרה של הארכת תקופת ההלוואה גובה התשלום החודשי לאחר תום תקופת ההקפאה ועד סיום תקופת ההלוואה* במקרה משולב (3 תשלומי הקפאה ראשונים ללא הארכת תקופה ויתר התשלומים שיוקפאו יאריכו את  תקופת ההלוואה) סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה * במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה * במקרה של הארכת תקופת ההלוואה סה"כ התשלום העודף במצטבר עד סיום תקופת ההלוואה* במקרה משולב (3 תשלומי הקפאה ראשונים ללא הארכת תקופה ויתר התשלומים שיוקפאו יאריכו את  תקופת ההלוואה)
500,000 ש"ח 180 24 3,698 1,667 4,116 3,698 3,744 16,311 40,000 37,011
300,000 ש"ח 120 12 3,037 1,000 3,312 3,037 3,101 5,245 12,000 10,304
500,000 ש"ח 180 6 3,698 1,667 3,792 3,698   4,030 10,000  
300,000 ש"ח 120 6 3,037 1,000 3,168 3,037   2,613 6,000  

 


כל החישובים בוצעו לפי הלוואה שהועמדה בריבית שנתית קבועה בשיעור של 4%, בהלוואה שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן ובהלוואה המחושבת בשיטת החזר לפי לוח שפיצר. הקפאת התשלומים לא חלה על התשלומים הנלווים בהלוואה, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח, אשר יש להמשיך ולשלם אותם גם בתקופת הדחייה. לפיכך, תשלומים אלו גם אינם נכללים בדוגמאות לעיל.

*יובהר כי, בהלוואות בריבית משתנה ו/או צמודה למדד ו/או מט"ח סכום התשלום החודשי עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי הריבית ו/או עקב הצמדה ו/או עקב שינוי שער המט"ח.
 

 

יודגש כי מדובר בדוגמאות לצורך המחשה ונוחות בלבד. לתשומת לבכם, הסכומים בדוגמאות מושפעים מנתונים רבים, ובין היתר, גובה ההלוואה, גובה הריבית, שיטת החזר ההלוואה (לוח שפיצר, קרן שווה וכיוב'), הצמדה למדד המחירים לצרכן, תקופת ההלוואה, תקופת הדחיה וכיו"ב, ולכן עליכם לשקול כדאיות ביצוע הקפאה בהתייחס לכל אחת מההלוואות שלגביהן תתבקש על ידכם ההקפאה.

 

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.