האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הצעה לקרנות השוטרים 

 הצעה לקרנות השוטרים 

1. כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.

 

2. כן ידוע לי כי פרטים אלה יוחזקו כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק בארץ או בחו"ל, לרבות על גבי תשתית ענן.