האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הצעה לפתיחת חשבון 

 הצעה לפתיחת חשבון 

תנאים לקבלת הטבה לפתיחת חשבון
ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעמדו בתנאים להלן, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע, לקוח זכאי להטבה אחת בלבד מבין שתי ההטבות המפורטות להלן:

הלוואה ללא ריבית: הלוואה בסך 50,000 ₪ ב 50 תשלומים, בכפוף להעברת משכורת חודשית באינטגרציה* בסכום של החל מ- 7,000 ₪ נטו ליחיד ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי בנקאי שהונפק על ידי לאומי בסכום של 2,000 ₪
ההלוואה נושאת ריבית קבועה. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ"ל ובתנאים שיפורטו בתנאי מבצע ובהסכם ההלוואה שיחתמו על ידו.
בדיקת התנאים הנ"ל תעשה עד התשלום ה 36 (כולל) בלבד.
פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולחתימה על מסמכים מתאימים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


פטור מעמלות עו"ש: הלקוח יהיה זכאי להחזר של עמלות העו"ש למשך תקופה של  3 שנים בכפוף להעברת משכורת חודשית באינטגרציה* בסך של 7,000 ₪ נטו ליחיד, או 12,000 לזוג ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, או החזקת פיקדונות כספיים ו/או פיקדונות ניירות ערך בחשבון הלקוח בשווי כולל שלא יפחת בכל עת  מ-250,000 ₪, כפי שיופיע ברישומי הבנק, ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי.  ההחזר יינתן בגין עמלות בגין שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו במסגרת מסלולי העמלות (ככל שהלקוח הצטרף לאיזה מהמסלולים). רשימת "פעולות על ידי פקיד" ו"פעולות בערוץ ישיר" וכן רשימת מסלולי העמלות, מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים (חלק 1 "חשבון עובר ושב סעיפים 1 (א) ו- 1 (ג) ) באתר הבנק.
*אינטגרציה – משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח ובאמצעות מסלקה בין בנקאית, או הפקדת שיק בגין משכורת ממעסיק אחת לחודש למשך 3 חודשים רצופים.

הפרסום נכון להיום ולאומי רשאי לשנות או לבטל את ההטבות בכל עת.
ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית באישור הבנק ובחתימה על טפסי הבנק המתאימים.