האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

יחידה לגביית חובות

במידה וחשבונך מטופל באחד ממרכזי הגבייה של הבנק, ניתן ליצור קשר בדרכים הבאות:


מרכז גבייה צפון (מאזור חדרה כולל וצפונה)-  בטלפון 076-8671144 בימים א-ה 9:00-15:00
מרכז חוב"ב תל אביב (מאזור חדרה ודרומה)- בטלפון  076-8662044 בימים א-ה 9:00-15:00
אגף אשראים מיוחדים בטלפון 076-8855569 בימים א-ה 9:00-15:00
מרכז גבייה לאומי למשכנתאות- בטלפון 6062* או 076-8038111 בימים א-ה 8:30-16:00