האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 עובדי אלביט, הצטרפו ללאומי ותהנו מבנקאות מובילה  

 עובדי אלביט, הצטרפו ללאומי ותהנו מבנקאות מובילה  

תנאי ההטבות לפותחי חשבון חדש בלאומי:

כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעמדו בתנאים להלן וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע.

 

הלוואה ללא ריבית: ההלוואה תינתן בסכומים ובמספר התשלומים המפורטים להלן בלבד, בכפוף להעברת משכורת חודשית באינטגרציה* ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי בנקאי, שהונפק על ידי לאומי, כמפורט להלן: הלוואה בסך 30,000 ב- 24 תשלומים, משכורת החל מ 5,000- ₪ נטו ליחיד, חיוב חודשי מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הלוואה בסך50,000 ₪: ב 50- תשלומים, משכורת החל מ7,000- ₪ נטו ליחי,  חיוב חודשי מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הלוואה בסך 70,000 ₪: ב- 70 תשלומים משכורת החל מ 12,000- ₪ נטו ליחיד, חיוב חודשי מינימלי של 2,000 . בכרטיס אשראי ההלוואה נושאת ריבית קבועה.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ"ל ובתנאים שיפורטו בתנאי מבצע ובהסכם ההלוואה שיחתמו על ידו. הלוואות שתקופתן עולה על 36 חודשים - בדיקת התנאים הנ"ל תעשה עד התשלום ה- 36 (כולל) בלבד.

 

פטור מעמלות עו"ש: הלקוח יהיה זכאי להחזר של עמלות העו"ש למשך תקופה של 3 שנים בכפוף להעברת משכורת חודשית באינטגרציה* בסך של 7,000 ₪ נטו ליחיד או12,000 לזוג ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, או החזקת פיקדונות כספיים ו/או פיקדונות ניירות ערך בחשבון הלקוח בשווי כולל שלא יפחת בכל עת מ 250,000- , כפי שיופיע ברישומי הבנק, ובכפוף לחיוב חודשי מינימלי בסכום של 3,000 ₪ בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי ההחזר יינתן בגין עמלות בגין שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב )פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר( ובגין עמלת מינימום או בגין עמלות שנגבו במסגרת מסלולי העמלות (ככל שהלקוח הצטרף לאיזה מהמסלולים) רשימת "פעולות על ידי פקיד" ו"פעולות בערוץ ישיר" וכן רשימת מסלולי העמלות, מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים )חלק 1 "חשבון עובר ושב סעיפים 1 )א( ו- 1 )ג( ( באתר הבנק .מענק 2100 ₪ המענק יינתן ב 36- תשלומים לקוחות אשר יעבירו משכורת חודשית באינטגרציה בסך 7,000 ₪ נטו ליחיד ויבצעו שימוש חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי בסכום של 3,000 ₪ מידי חודש, יהיו זכאים בכל חודש עוקב לחודש בו עמדו בתנאים הנ"ל, לזיכוי בסך 58.34 ₪ וזאת עד לצבירה מקסימלית של 2,100 ₪ ב 36- חודשים רצופים.

 

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ולחתימה על מסמכים מתאימים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *אינטגרציה - משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח ובאמצעות מסלקה בין בנקאית,או הפקדת שיק בגין משכורת ממעסיק אחת לחודש למשך 3 חודשים רצופים.