האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 דחיית תשלומי הלוואה לעסקים קטנים 

 דחיית תשלומי הלוואה לעסקים קטנים 

לקוחות יקרים, בימים אלו, אנחנו כאן בשבילכם!

במיוחד לתקופה זו, באפשרותכם* להגיש בקשה לדחות את תשלומי הקרן של ההלוואות שלכם* לתקופה של מספר חודשים ובכפוף לתנאי המתווה*.
הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה.

חשוב לנו לציין כי במהלך תקופת הדחיה של תשלומי הקרן תחויבו בריבית על יתרת הקרן. מספר החודשים בהם תשלמו ריבית יגדל וסכום הריבית הכוללת שתשלמו על ההלוואה בעקבות הדחיה יהיה גבוה יותר מאשר לולא הדחיה. טרם קבלת החלטה על דחית תשלומים, חשוב שתבחנו את ההשלכות ואת התאמת הדחיה לצרכים שלכם. נדגיש כי שיעור הריבית נותר כפי הסכם ההלוואה המקורי.

 

פרטים מלאים בסניף. למידע נוסף ולהערכת עלות ניתן לפנות בטלפון *5522 או לסניף.

 

*חשוב לדעת:

 • בקשות יכולות להיות מוגשות על ידי עסקים קטנים וזעירים שעומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:
  • עסקים עם מחזור פעילות של עד 50,000,000 ₪.
  • עסקים שמחזור המכירות שלהם ירד בלפחות 25% במשך 3 חודשים (לא רצופים בהכרח), במהלך החודשים מרץ-דצמבר 2020, ביחס לתקופה המקבילה ב- 2019. 
  • ההלוואה שמבקשים לדחות תשלומיה נמצאת בסטטוס דחיה  ביום 31.12.2020.
 • כניסת המתווה לתוקף הינה ביום 1.1.2021. ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואות בין התאריכים 1.1.2021-31.3.2021.
 • הדחיה היא של הקרן בלבד. הריבית תמשיך להיות משולמת כסדרה גם בתקופת הדחיה. הדחיה תבוצע ע"י הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת הדחייה בפועל.
 • תקופת הדחיה:
  • יתרת הלוואות  עד 500,000 ₪ - תתאפשר דחיית תשלומי קרן בהלוואה עד 12 חודשים.
  • יתרת הלוואות מעל 500,000 ₪ -  תתאפשר דחיית תשלומי קרן בהלוואה עד 6 חודשים.

ביטול בקשת דחיה - אם לאחר הגשת בקשת הדחיה תרצו לבטלה - אנא פנו לסניף טרם מועד התשלום הקרוב.

 

אם הבקשה תאושר, הדחיה תבוצע רק ממועד התשלום שלאחר האישור, לכן מומלץ להקדים בהגשת הבקשה.

 

להלן דוגמאות הממחישות את ההשפעות של דחיית תשלומים על סכום הריבית שתשולם על יתרת קרן ההלוואה. הדוגמאות מציגות מקרים שונים בהתאם ליתרת קרן הלוואה שטרם שולמה ומספר חודשי הדחייה.

 

סכום יתרת קרן ההלוואות במועד הדחייה (בש"ח) מספר חודשי דחיה סכום הריבית הנוסף שישולם בעקבות הדחיה (בש"ח)
100,000 6 2,465.75
100,000 12 5,000
450,000 6 11,095.89
450,000 12 22,500
550,000 6 13,561.64

 


לתשומת ליבכם, הדוגמאות הינן להמחשה ונוחות בלבד.
כל הדוגמאות מתייחסות להלוואות במט"י בריבית קבועה בשיעור נומינלי של 5% לשנה, לא צמודות, הנפרעות מידי חודש, ומחושבות לפי לוח שפיצר
בהלוואות בריבית משתנה ו/או צמודה למדד או שער כלשהו,  יובהר כי סכום התשלום החודשי עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה בעקבות שינוי הריבית ו/או עקב הצמדה ו/או עקב שינוי שער המט"ח.
יודגש כי הסכומים שעתידים להיות משולמים בפועל עקב הדחיה, מושפעים מנתונים רבים, וביניהם, גובה ההלוואה, גובה הריבית, שיטת החזר ההלוואה (לוח שפיצר, קרן שווה וכיוב'), הצמדה למדד  או לשער כלשהו, תקופת הדחיה וכיו"ב, ולכן עליכם לשקול כדאיות ביצוע הדחיה בהתייחס לכל אחת מההלוואות שלגביהן תתבקש על ידכם דחיה. להערכת עלות ניתן לפנות בטלפון *5522 או לסניף.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.