האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

שיטת ניהול מלאי ניירות ערך FIFO

חישוב ניכוי המס במקור לגבי ניירות ערך מתבצע על בסיס נתוני יום ושער הרכישה ההיסטוריים של ניירות הערך אשר נרכשו על ידי הלקוח. הנתונים ההיסטוריים של נייר ערך מסוג מסוים מסודרים במערכת לפי מועד רכישתם. חישוב רווח ההון במכירת נייר ערך נערך בהתאם לשיטת FIFO (נכנס ראשון יוצא ראשון). כלומר, בעת מכירה של נייר ערך מסוג מסוים נמכרים ניירות ערך מאותו סוג לפי סדר רכישתם.

 

לדוגמא:

לקוח רכש מניות חברה א' במועדים ובמחירים הבאים:

 

פעולה תאריך כמות ערך נקוב שער קניה באגורות
קניה 1 10.5.2009 100 107
קניה 2 17.8.2009 80 143
קניה 3 12.10.2009 120 148

ביום 30.10.2009 מכר 150 ערך נקוב בשער 160 אגורות.

 

כאמור, לפי שיטת FIFO רואים את המניות שנרכשו ראשונות כנמכרות ראשונות. לפיכך, בעת מכירת 150 ערך נקוב יחושב רווח הון כמפורט להלן (לצורך הדוגמא נניח כי אין אינפלציה ועמלות): 

 

פעולה ש"ח   שער  ערך  נקוב
תמורה במכירה 150X160/100=240
מחיר קניה 1 100X107/100=107
מחיר קניה 2 50X143/100=71.5
רווח הון 61.5 ש"ח

 

 

הבהרות

  • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
  • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
  • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
  • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.