DCSIMG

 לאומי בזמן 

 לאומי בזמן 

רשימת הודעות לחבילה בסיסית

במסגרת חבילת הבסיס תוכלו לקבל עדכונים שוטפים מהבנק ללא עלות כגון:

  • פנקס שיקים ממתין לך בסניף
  • ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון
  • כרטיס אשראי ממתין לך בסניף

 

רשימת ההודעות המלאה על אירועים בחשבון לפי הגדרה מראש במסגרת החבילה הבסיסית:

שם ההודעה סוג ההודעה
הודעה על ביצוע העברה בנקאית מיידית
פנקס שיקים ממתין בסניף רגילה
העברת פנקסים לסניף אחר רגילה
תשלום חשבון בזק / חשמל מיידית
קבלת עיקול רגילה
חסימת כרטיס בגין עיקול רגילה
ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון רגילה**
ניצול מעל 100% של מסגרת האשראי בחשבון רגילה
תום תוקף מסגרת אשראי רגילה
משלוח כרטיס האשראי בדואר לכתובת הלקוח רגילה
כרטיס אשראי ממתין לך בסניף רגילה
הפקדת מזומן מ – 4000 ₪ ומעלה רגילה
משיכה מכספומט  מ – 2500 ₪ ומעלה רגילה
הפקדת שיק בחשבון רגילה
פירעון פיקדון  (5 ימים לפני פירעון) רגילה
החזרת שיקים והחזר שיק טכני רגילה

 

* הודעה מיידית - מתקבלת לאחר התרחשות האירוע.
** הודעה רגילה - מתקבלת ביום העסקים הבא שלאחר האירוע.

 

 במסגרת חבילת הבסיס לקוחות עסקיים יקבלו את ההודעות התפעוליות הבאות בלבד:

  • תום תוקף מסגרת אשראי
  • ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון
  • ניצול מעל 100% ממסגרת האשראי 

 

 

פיצול הודעות 

  • אורך הודעת ה-SMS מוגבל. האורך המקסימלי תלוי בספק הסלולרי ובשפת ההודעה.
  • אם ההודעה הנשלחת ארוכה מהאורך המקסימלי, היא תפוצל לכמה הודעות SMS.
  • ייתכן כי ההודעות יתקבלו במכשירך שלא על פי הסדר שבו נשלחו.

  • העמלה שגובה הבנק בגין הודעה שפוצלה למספר הודעות זהה לעמלה בגין הודעה בודדת.

 

הבהרות

 

בכפוף לתנאי ההצטרפות לשירות.