DCSIMG

 לאומי בזמן 

 לאומי בזמן 

רשימת הודעות לחבילה בסיסית

במסגרת חבילת הבסיס תוכלו לקבל עדכונים שוטפים מהבנק ללא עלות כגון:

  • פנקס שיקים ממתין לך בסניף
  • ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון
  • כרטיס אשראי ממתין לך בסניף

 

רשימת ההודעות המלאה על אירועים בחשבון לפי הגדרה מראש במסגרת החבילה הבסיסית:

שם ההודעה סוג ההודעה
העברה לחשבון לקוח אחר בלאומי מיידית*
העברה לחשבון לקוח בבנק אחר מיידית
העברה בין חשבונותיך בלאומי מיידית
העברות לצד ג' - העברה לחשבון בודד מיידית
העברות לצד ג' - העברה ברשימה מיידית
העברות לצד ג' - העברת משכורת מיידית
העברות לצד ג' - העברת זהב מיידית
העברות לצד ג' - תשלום לאומי Pay למוסדות מיידית
העברות לצד ג' - תשלום חשבון בזק / חשמל מיידית
הודעה על פנקס שיקים שממתין בסניף מיידית
שינוע פנקסים לסניף אחר מיידית
ביטול פעולה הפקדת מזומן מיידית
ביטול פעולה משיכת מזומן מיידית
ביטול פעולה  משיכת שיק מיידית
ביטול פעולה משיכת שיק/ים מיידית
ביטול פעולה הפקדת שיק/ים מיידית
ביטול פעולה העברה לחשבונך מיידית
ביטול פעולה העברה מחשבונך מיידית
ביטול פעולה העמדת הלוואה מיידית
ביטול  פעולת ביצוע מכירה/קניה בניירות ערך מיידית
ביטול הודעה על פנקסי שיקים שממתינים בסניף מיידית
ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון רגילה**
ניצול מעל 100% של מסגרת האשראי בחשבון רגילה
תום תוקף מסגרת אשראי רגילה
משלוח כרטיס האשראי בדואר לכתובת הלקוח רגילה
כרטיס אשראי ממתין לך בסניף רגילה
תזכורת על כרטיס אשראי שטרם עבר החייאה רגילה
תזכורת לאימות הטלפון הנייד רגילה

 

* הודעה מיידית - מתקבלת לאחר התרחשות האירוע.
** הודעה רגילה - מתקבלת ביום העסקים הבא שלאחר האירוע.

 

 במסגרת חבילת הבסיס לקוחות עסקיים יקבלו את ההודעות התפעוליות הבאות בלבד:

  • תום תוקף מסגרת אשראי
  • ניצול 80%-100% ממסגרת האשראי בחשבון
  • ניצול מעל 100% ממסגרת האשראי 

 

 

פיצול הודעות 

  • אורך הודעת ה-SMS מוגבל. האורך המקסימלי תלוי בספק הסלולרי ובשפת ההודעה.
  • אם ההודעה הנשלחת ארוכה מהאורך המקסימלי, היא תפוצל לכמה הודעות SMS.
  • ייתכן כי ההודעות יתקבלו במכשירך שלא על פי הסדר שבו נשלחו.

  • העמלה שגובה הבנק בגין הודעה שפוצלה למספר הודעות זהה לעמלה בגין הודעה בודדת.

 

הבהרות

 

בכפוף לתנאי ההצטרפות לשירות.