DCSIMG

 לאומי 5522* 

 לאומי 5522* 

לאומי 5522* - מגוון פעולות במוקד אחד!

מרכז בנקאות 5522*, המאויש ע"י בנקאים מיומנים, עושה את מירב המאמצים לאפשר לכם לבצע מגוון פעולות באמצעות הטלפון.

פעולות שתוכלו לבצע באמצעות לאומי 5522*:

 

 • קבלת מידע בנקאי על חשבונותכם: יתרות, תנועות אחרונות וכו'
 • העמדת ושינוי מסגרת אשראי בעו"ש
 • הפקדה, משיכה ושבירת פקדונות שקליים חד פעמיים
 • העברה מחשבון לחשבון
 • פתיחה, ביטול ושינוי הוראת קבע שקלית להעברה
 • הזמנת פנקסי שיקים לסניף או לדואר
 • הפעלה, ביטול והפשרת שיקים
 • פתיחה ומשיכת חסכונות חד פעמיים
 • פתיחה, משיכה ושינוי חסכונות בתשלומים
 • הזמנת כרטיס אשראי חדש וחלופי
 • שינוי מסגרת אשראי בכרטיס אשראי
 • הזמנת כרטיס דביט
 • הזמנת כרטיס כספומט
 • הזמנת כרטיס מידע
 • שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי
 • שחזור קוד סודי לכרטיסי אשראי, דביט ולכרטיסי כספומט
 • החייאה שנייה בכרטיס אשראי שנשלח בדואר
 • חסימת כרטיס אשראי שנשלח בדואר וטרם הגיע והזמנת כרטיס טרנספר (חלופי)
 • חסימת כרטיס מגנטי עקב אובדן / גניבה
 • שינוי אופן משלוח כרטיס אשראי
 • הטענת כרטיס לאומי קארד Cash
 • המרה ורכישה של מטבע חוץ
 • הפקדה לפיקדון מטבע חוץ
 • העברת מטבע חוץ לצד ג' בתוך בנק לאומי
 • העברת מטבע חוץ בין חשבונות הלקוח בתוך לאומי
 • איחוד פקדונות במט"ח
 • פתיחה, שינוי, ביטול והפשרת הרשאה לחיוב חשבון
 • העמדת הלוואה בתנאים מועדפים - פרטים אצל נציג שירות
 • פירעון הלוואת דיגיטל
 • טיוב פרטי התקשרות
 • מתן מידע בנושא עיקולים
 • מתן מידע בקופ"ג

 

 

פעולות שתוכלו לבצע  24 שעות ביממה (באמצעות מענה קולי):

 

• הזמנת פנקסי שיקים אישיים
• הפעלת פנקסי שיקים שנשלחו בדואר
• העברת כספים בין חשבונותכם
• משיכה מפיקדון יומי
• שחזור קוד סודי בכרטיס אשראי
• החייאה שנייה לכרטיס אשראי שנשלח בדואר
• עדכון מספר טלפון נייד בבנק
• קבלת מידע על שווי תיק ניירות ערך, מדדים ועוד
• תשלום חשבון חשמל
• קבלת סיסמה גל"י / סיסמת לאומי בזמן

 

 

מידע שניתן לקבל באמצעות מענה קולי:

 

• בירור יתרה
• בירור תנועות אחרונות, עתידיות ותנועות לפי תאריך עד 180 יום אחורה
• מידע על שיקים דחויים
• מידע על פקדונות
• מידע על חסכונות
• מידע על חשבון מט"ח
• מצב הלוואות
• ניצול מסגרת אשראי בכרטיסי אשראי והעו"ש
• מידע על חיוב אחרון והעתידי בכרטיס אשראי

 

קבלת מידע וביצוע פעולות בשוק ההון >>