DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לאומי 5522* 

 לאומי 5522* 

מוקד הבורסה של לאומי 5522*

במוקד הבורסה של לאומי 5522* תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

 

 • קבלת מידע ON LINE בארץ ובשווקים בארה"ב, קנדה ובחלק מאירופה
 • קניה ומכירה של ניירות ערך ישראליים בכל שלבי המסחר
 • פעילות בנגזרים – כתיבה, קניה ומכירה של אופציות מעו"ף,
  שקל / דולר, מניות ועוד
 • קבלת מידע בזמן אמת אודות ביצועי ההוראות
 • ביצוע שינויים להוראות קיימות
 • הזמנה מהנפקה
 • הוראות קבע לקרנות נאמנות
 • מסחר בזכויות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה
 • קניה ומכירה של ניירות ערך זרים בבורסות ארה"ב, קנדה ובחלק מאירופה. פעולות באג"ח זרות ו-Covered call
 • מערכת ציטוט ניירות ערך

 

 

פעולות שתוכל לבצע 24 שעות ביממה (באמצעות מענה קולי):