DCSIMG

 לאומי 5522* 

 לאומי 5522* 

תפריט "תמיכה טכנית"

מוקד התמיכה הטכנית בלמרכז בנקאות 5522* מספק תמיכה לגולשים באתרי האינטרנט של לאומי ולמשתמשים במוצרים טכנולוגים נוספים.

 

הקשה על הספרות 1-3 בכל שלב, תעביר אתכם למידע ולביצוע הפעולות הרצויות לכם, על פי המספור הבא:

 

1. שחרור חסימה וקבלת סיסמא חדשה לגלישה ישירה (ע"י נציגי התמיכה)

 

2. תמיכה טכנית מנציגי המוקד בנושא גלישה לחשבונך באינטרנט

 

3. תמיכה בשירות לאומי sms

 

4. בקשה לפתיחת חשבון 

 

לדוגמא: לקבלת סיסמא חדשה לגלישה ישירה, לאחר שהקשת 3 לכניסה לתפריט זה (תמיכה טכנית), הקישו 1 

    

תפריט המענה הקולי להדפסה