DCSIMG

 אבטחת מידע 

 אבטחת מידע 

אבטחה מוגברת בביצוע פעולות באינטרנט

עבודה עם דיסק/דיסקט/החסן נייד בעת ביצוע פעולות

 

לאומי דיגיטל מאפשר לך לבצע פעולות בחשבון בצורה מאובטחת יותר, באמצעות שימוש בדיסק/דיסקט/התקן זיכרון נייד (החסן נייד, Disk on key). שימוש באמצעים אלה נועד לוודא שהפעולה אכן בוצעה על ידך (בעל הדיסקט/החסן נייד) או רק ממחשבך (בעבודה עם דיסק).

 

 מדוע כדאי להשתמש בדיסק/דיסקט/החסן נייד?

השימוש באמצעי אבטחה אלה מעניק ביטחון רב יותר בעת ביצוע פעולות, משום שהוא מתבסס לא רק על פרטי הזיהוי הרגילים, אלא גם על פריט פיזי הנמצא ברשותך. המשמעות היא כי בגלישה לחשבון על ידי גורם שאין ברשותו דיסקט/החסן נייד, לא יתאפשר ביצוע פעולות בחשבון (בהתאם לרמת האבטחה שהגדרת - ראה בהמשך).

  

 איך זה עובד?

בדיסק/דיסקט/החסן נייד קיים מפתח ייחודי. בעת ביצוע פעולות, המערכת בודקת ומאמתת את קיום המפתח הייחודי. באם הבדיקה תקינה, מאפשרת המערכת המשך עבודה ומחליפה את המפתח במפתח חדש. אחרת, תתריע המערכת כי אינה מזהה את הדיסק/דיסקט/החסן נייד והפעולה לא תבוצע.

 

 באפשרותך להגדיר את רמת האבטחה הרצויה:

  • ביצוע פעולות עם דיסקט/החסן נייד בכל סוגי הפעולות.
  • ביצוע פעולות עם דיסקט/החסן נייד בהעברות לצד ג' בלבד (לבעלי הרשאות העברה לצד ג').
  • ביצוע פעולות ללא בדיקת דיסקט/החסן נייד.

 

 שים לב!

  • הדיסקט/ההחסן הנייד הינו אישי. יש לשמור עליו בצורה מאובטחת ולהוציאו מהמחשב בגמר השימוש.
  • בעת שימוש בדיסק, קבצי הזיהוי הנוספים מאוחסנים במחשבך (לא ניתן לעבוד עם המערכת ממחשב אחר).

 

אם הינך מעוניין להשתמש באמצעי האבטחה המוגברת של לאומי, אנא פנה למוקד תמיכת האינטרנט או לסניפך.

 

 זקוק לעזרה נוספת?

לרשותך מערכת העזרה לגלישה ישירה (יש לבחור בהודעות והגדרות > עדכון שדות מזהים והגדרות > ביצוע פעולות עם דיסק/התקן נייד).

 

 למידע מורחב נוסף בנושאי אבטחת מידע, לחץ על הקישורים:

 

הנחיות לאבטחת המחשב האישי  הנחיות לגלישה בחשבונך בלאומי

 

אמצעי זהירות כנגד הונאה באינרנט (Phishing)  אמצעי האבטחה המתקדמים של לאומי