DCSIMG

 כספומטים ועמדות לאומי דיגיטל 

 כספומטים ועמדות  
 לאומי דיגיטל 

שירות חיש בנק – בלי תור, בכל שעות היממה

השירות מאפשר לכם למסור הוראות לביצוע חלק מהפעולות הבנקאיות באמצעות תיבות חיש בנק בכל שעות היממה (בתיבות הנמצאות בקיר החיצוני של הסניפים), בלי להיכנס לסניף.

השירות מבוצע באמצעות מעטפות יעודיות הנמצאות בסניפי הבנק. על מנת שהפעולה תבוצע, חובה למלא את פרטי מבצע הפעולה ומספר הזהות שלו.

 

אילו פעולות ניתן לבצע באמצעות שירות חיש בנק?

 

 • הפקדות שיקים

על ידי מילוי פרטי השיקים על מעטפה והכנסתם למעטפה.

 

שימו לב - המנעו משימוש בתיבות החיש בנק להפקדת מזומנים בכל סכום. כמו כן, אין להפקיד שיקים לצד שלישי בסכום כולל הגבוה מ- 50,000 ₪ (בשיק אחד או בכמה שיקים). ההגבלה הינה מכוח חוק איסור הלבנת הון, והפקדה כנ"ל עלולה לגרום לעיכוב/מניעת הפקדת השיקים.

 

 • תשלום חשבונות

ניתן לשלם חשבונות, כגון טלפון, חשמל, מסים וכדומה. לביצוע התשלום יש למלא את הפרטים על המעטפה ולצרף את שובר התשלום. אישור על ביצוע התשלום יישלח לביתכם.

 

ניתן לשלם את השובר בשתי דרכים: 

1. באמצעות שיק עם "קרוס" (הגבלת עבירות) לפקודת המוסד או שיק לפקודת "עצמי"

2. באמצעות מעטפת בה תעביר הוראה לביצוע תשלום על ידי חיוב חשבונך

  

 • פעולות נוספות
  • הזמנת פנקסי שקים
  • העברה מחשבון לחשבון*
  • העברה לזכות צד שלישי*

 

                       * החשבון המזוכה חייב להיות בלאומי.

 

 • לתשומת לבכם:
  • לא ניתן להעביר הוראות העברה לבנק אחר או הוראות בנושאי מט"ח וניירות ערך
  • מתן הוראות לביצוע הפעולות מתבצע באמצעות מעטפות המיועדות לכך, הנמצאות בסניפי הבנק 
  • יש להקפיד על מילוי הפרטים האישיים ופרטי החשבון באופן ברור, על מנת למנוע עיכוב בביצוע הפעולה