האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות וחסכונות שקליים 

 פקדונות וחסכונות שקליים 

שיעורי המס על רווחים בפקדונות וחסכונות שקליים:

סוג פיקדון/חיסכון מעמד שיעור המס הערות נוספות
פיקדון/חיסכון צמוד למדד ולמט"ח יחיד - תושב ישראל 25% על הריבית הצמודה

פיקדון/חיסכון שהופקד

מ - 1.1.2012

פיקדון/חיסכון שקלי לא צמוד 15% על הריבית  
פיקדון/חיסכון צמוד למדד ולמט"ח תאגיד - תושב ישראל 23% החל משנת 2018 ע"פ מועד תשלום הרווח
פיקדון/חיסכון שקלי לא צמוד

 

 

הבהרות

 

  • שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית.
  • כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל.
  • חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים.
  • הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
  • קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.