DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבונות לשכירים 

 חשבונות לשכירים 

למי מיועד חשבון זהב חופשי?

 

החשבון מתאים לבעלי מקצועות חופשיים (עורכי-דין, רופאים, עיתונאים, מורים וכיו"ב), שכירים או עצמאיים, העונים על אחד משני הקריטריונים הבאים:

  • מעבירי משכורת בגובה 4,000 ש"ח ומעלה.
  • בעלי עושר פיננסי פנוי של 25,000 ש"ח לפחות.

החשבון מיועד גם למי שמעביר משכורת בגובה 8,000 ש"ח ומעלה ליחיד, או החל מ-12,000 ש"ח לזוג.

 

בעלי חשבון זהב חופשי נהנים ממסגרת אשראי של עד 30,000 ש"ח .

 

הבהרות