DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבונות לשכירים 

 חשבונות לשכירים 

חשבון 1 גדול

חשבון 1 גדול מיועד לשכירים המעבירים את משכורתם החודשית ללאומי, ומזכה אותם ביתרונות מיוחדים.

 

חשבון 1 גדול מתאים לך אם אתה עונה על אחד משני התנאים הבאים:

  • שכיר המעביר לחשבון בלאומי משכורת חודשית בסך 4,000 ש"ח ומעלה (או משכורת חודשית בסך 6,000 ש"ח לפחות יחד עם בן/בת הזוג).
  • בעל עושר פיננסי של 25,000 ש"ח ומעלה.

 

כבעל חשבון 1 גדול תיהנה מיתרונות גדולים:

  • מסגרת אשראי של עד 40,000 ש"ח בריבית נמוכה
  • הלוואה בגובה של עד 3 משכורות נטו: עם העברת משכורתך ללאומי תוכל ליהנות מהלוואה מיוחדת עד 30,000 ש"ח, לתקופה של עד 36 חודשים.
  • פריסת תשלומי חשבונות ל-24 תשלומים: מאפשר לך לפרוס את תשלומי חשבונות החשמל, הטלפון, הביטוח, הארנונה או כל תשלום אחר עד 10,000 ש"ח, איך שנוח לך - עד 24 תשלומים חודשיים.

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

הבהרות