האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מטבע חוץ 

 מטבע חוץ 

הבהרה ללקוחות עסקיים בנושא המרת מט"ח בשער מוסכם

אם הינכם לקוחות עסקיים המנויים על מערכת "הרשאות וחתימות", תוכלו לבצע המרת מט"ח בשער מוסכם בתנאים הבאים:

 

  1. חדר העסקאות פתוח.
  2. הינכם בעלי הרשאה לפעולות בנושא מט"ח ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.
  3. הרכב המורשים בתאגיד לפעולות בין חשבונות בנושא מט"ח הינו חותם יחיד ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.
  4. בדיקת מפתח הזדהות אישי על גבי דיסק, דיסקט או התקן זיכרון נייד חלה רק על פעולות מסוג "העברות לצד ג'".

 

לעדכון הסכם ההרשאות והחתימות של התאגיד (סעיפים 2, 3) אנא פנו לסניפכם.
לשינוי הגדרת בדיקת מפתח הזדהות (סעיף 4) אנא לחצו על "סיסמה והגדרות" בתפריט העליון מצד שמאל.