DCSIMG

 מטבע חוץ 

 מטבע חוץ 

הבהרה ללקוחות עסקיים בנושא המרת מט"ח בשער מוסכם

אם הינכם לקוחות עסקיים המנויים על מערכת "הרשאות וחתימות", תוכלו לבצע המרת מט"ח בשער מוסכם בתנאים הבאים:

 

  1. חדר העסקאות פתוח.
  2. הינכם בעלי הרשאה לפעולות בנושא מט"ח ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.
  3. הרכב המורשים בתאגיד לפעולות בין חשבונות בנושא מט"ח הינו חותם יחיד ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.
  4. בדיקת מפתח הזדהות אישי על גבי דיסק, דיסקט או התקן זיכרון נייד חלה רק על פעולות מסוג "העברות לצד ג'".

 

לעדכון הסכם ההרשאות והחתימות של התאגיד (סעיפים 2, 3) אנא פנו לסניפכם.
לשינוי הגדרת בדיקת מפתח הזדהות (סעיף 4) אנא לחצו על "סיסמה והגדרות" בתפריט העליון מצד שמאל.