DCSIMG

 כרטיסי אשראי 

 כרטיסי אשראי 

מולטי לאומי - עצות שימושיות

עקוב אחר הוצאותיך

מולטי הוא למעשה כלי מתקדם לניהול פיננסי אישי חכם. כדי להפיק ממנו את המיטב, כל שעליך לעשות הוא לנהל את הוצאותיך באמצעותו. פעולה זו תפטור אותך מאי-ודאות ותעניק לך ריכוז מידע במקום ביזור, שקיפות בכל רגע נתון על הוצאות, ביטחון ונוחות מירביים.

 

עם מולטי תוכל לרכז את המעקב אחר כל הוצאותיך: קניות רגילות ובתשלומים, הוראות קבע, העברות בנקאיות, הלוואות ועוד. כל העסקות בחו"ל ומשיכות המזומן שתבצע בחו"ל אינן מחוייבות כנהוג בסמוך למועד ביצוען, אלא מצטרפות לכל הפעולות הרגילות שביצעת בכרטיס, עליהן תחליט בסוף החודש כמה לשלם.

* בכפוף לתנאים.

* אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 

 

ריכוז של פעולות בכרטיס מגביר את יכולת השליטה בהוצאות.

 

תחלק, תחתוך ותפרוס איך שנוח לך

אם עד היום היית צריך לבקש מבתי עסק שיפרסו לך את סכום הקנייה למספר רב יותר של תשלומים, מהיום יש באפשרותך לעשות זאת באופן עצמאי, היות ואתה קובע כמה תשלם מתוך ההוצאה החודשית שלך. יתרת הסכום שלא תחויב תצטרף לסל עסקות נושא ריבית עד למועד החיוב הבא, וחוזר חלילה. כמובן, עדיין תוכל לבצע בבתי עסק עסקות תשלומים, כאשר כל תשלום תורן יצטרף במועד חיובו לסל העסקות, ובדומה לכרטיסי אשראי רגילים, סך התשלומים העתידיים יופחת ממסגרת האשראי הפנויה בכרטיס.