DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

דני כהן

דני כהן מכהן כראש החטיבה הבנקאית בלאומי מראשית 2016. לפני כן מילא שורה של תפקידים בכירים בקבוצת לאומי, לרבות ראש חטיבת משאבי אנוש, מנכ"ל לאומי קארד, ראש אגף השקעות וסגן ראש החטיבה הבנקאית, וראש אגף השקעות וייעוץ פיננסי בחטיבה המסחרית.

כהן מכהן כיו"ר הוועד המנהל של עמותת "לאומי אחריי" והינו חבר דירקטוריון עמותת "ידידי עתידים".

כהן הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.