DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

קובי הבר

קובי הבר מכהן כראש החטיבה העסקית והמסחרית של לאומי מתחילת שנת 2013. הוא הצטרף ללאומי כחבר הנהלה בשנת 2009 ומילא מאז מספר תפקידים בכירים בקבוצה, בהם ראש החטיבה לכספים וכלכלה, דירקטור בבנק ערבי- ישראלי, ויו"ר דירקטוריון לאומי פרטנרס.


טרם הגעתו ללאומי, מילא הבר מגוון תפקידים במשרד האוצר, כאשר בין השנים 2004-2008 כיהן כממונה על התקציבים. את דרכו במשרד האוצר התחיל בשנת 1994 כרפרנט ולאחר מכן שימש כרכז תחום תקציבי בטחון באגף התקציבים. באותו אגף שימש בהמשך גם כראש תחום תקציבי מנהל מקרקעי ישראל, תכנון פיסי ודיור ממשלתי, וכסגן הממונה על התקציבים.


הבר הינו בוגר ומוסמך של החוג לכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן ובוגר תוכנית המנהלים של אוניברסיטת הרווארד.


הבר מכהן כיו"ר הוועד המנהל של עמותת "ידידי עתידים", הפועלת לשילוב בני נוער מהפריפריה בלימודים אקדמיים, בשירות בצה"ל ובמקומות תעסוקה איכותיים.