DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

שלמה גולדפרב

רו"ח שלמה גולדפרב מכהן כראש חטיבת החשבונאות בלאומי משנת 2013. קודם לכן שימש כסגן ראש חטיבת החשבונאות וכן בתפקידים שונים בתוך החטיבה. נוסף על כך הוא חבר דירקטוריון בחברות שונות בקבוצת לאומי.


גולדפרב הינו רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן.

 

גולדפרב הינו חבר בעמותות "נשמת", מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים, וב"לאומי אחריי", קרן המאה למען דור המחר .