DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

שלמה גולדפרב

רו"ח שלמה גולדפרב מכהן כראש חטיבת החשבונאות בלאומי משנת 2013. קודם לכן שימש כסגן ראש חטיבת החשבונאות וכן בתפקידים שונים בתוך החטיבה. נוסף על כך הוא חבר דירקטוריון בחברות שונות בקבוצת לאומי.


גולדפרב הינו רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן.

 

גולדפרב הינו חבר בעמותות "נשמת", מדרשה גבוהה ללימודי תורה לנשים, וב"לאומי אחריי", קרן המאה למען דור המחר .