חדש בלאומי

חדש בלאומי: העברות כספיות ישירות ממערכת Priority

משתמשים ב-Priority? השירות יאפשר לעבוד בתוך מערכת ה-Priority שלכם ולשדר לבנק את ההעברות ישירות מתוכה, תוך קבלת חיוויים וסטטוס העברות. בנוסף, תוכלו לקבל דפי חשבון לצורך התאמות בנקים ישירות לתוך המערכת, מבלי להוריד אותם באופן יזום.

 

יתרונות השירות:

 • שידור תשלומים במט"ח ובשקלים ישירות ממערכת ה-Priority אל לאומי, כתשלום בודד או מקבץ תשלומים
 • קליטת דפי עובר ושב מלאומי ישירות לתוך מערכת ה-Priority
 • ממשק ישיר למערכות הלקוח
 • ייעול וקיצור תהליכי עבודה

 

2 מסלולים לבחירתכם:

 • מסלול ראשון- מיועד לתאגידים שיבצעו את פעולות ההעברה באמצעות הרכבי המורשים המעודכנים במערכות הבנק באתר ובאפליקציה
 • מסלול שני- מיועד לתאגידים שיבצעו את פעולות ההעברה באמצעות חותם יחיד במערכות ה-Priority

 

*השירות כרוך בעלויות ובהתקשרות עם ספק חיצוני לבנק
שדה חובה
טלפון
מעוניין להשתתף בוובינר בנושא שיתקיים בתאריך 30.1.24 בשעה 10:00

אני מאשר/ת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם. ידוע לי כי פרטים אלו נמסרים מרצוני ובהסכמתי ומבלי שחלה עלי חובה חוקית למסרם ואני מסכים כי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של קבוצת לאומי ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל. 

הפרטים שמסרתי יועברו גם לחברת Priority  וישמשו לצורך טיפול בפנייתי, לקבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981

שאלות ותשובות

מול Priority

 • תשתית נדרשת: גרסת Priority 21.1 ושרת אפליקציה.
 • רישוי: הזמנת מודול בנקאות דיגיטלית 

מול בנק לאומי 

 • חתימה על טופס הצטרפות לשירות והגדרת מורשים לשירות.

ניתן להעביר הוראות תשלום בודדות או מקבץ הוראות ישירות מה-Priority ולאחר מכן לאשרן באתר לאומי. מקבץ יכול לכלול סוגי הוראות ומטבעות שונים, כולל הוראות לביצוע מיידי ועתידי באותו מקבץ.

קליטת דפי בנק בלחיצת כפתור ב-Priority בשקלים ובמט"ח. ניתן לתזמן את הפעולה לשם קליטה אוטומטית.

העברת הוראת תשלום ישירות מ-Priority ואישור טיוטת הוראות התשלום בבנק. הוראות לביצוע מיידי בלבד כרגע.

 • הרכב החותמים- ללא שינוי ובהתאם למוגדר בחשבונכם בבנק כיום לערוץ הדיגיטל.
 • חתימה מתבצעת על מקבץ ההוראות בפעולת אחת, ללא קשר לכמות ההוראות שנכללו במקבץ.
 • באתר הבנק (שקלים ומט"ח) או באפליקציה (שקלים).

בשקלים תתבצע כמו העברה ברשימה באתר; 

 • מוטבי לאומי מקובצים בשורה/ סכום אחד.
 • מוטב מחוץ ללאומי- כל אחד בשורה נפרד.

במט"ח/ סחר בינלאומי כל הוראה תופיע בשורה נפרדת.