DCSIMG נגישות

הלוואה בערבות המדינה למסחרית

בעל עסק, רוצה לשדרג את העסק שלך?

בוא לקבל הלוואה בתנאים ייחודיים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מהם תנאי הסף להגשה? תנאי האשראי מטרות האשראי תהליך קבלת ההלוואה הבהרות