DCSIMG נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הלוואה בערבות המדינה למסחרית

בעל עסק, רוצה לשדרג את העסק שלך?

בוא לקבל הלוואה בתנאים ייחודיים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

מהם תנאי הסף להגשה? תנאי האשראי מטרות האשראי תהליך קבלת ההלוואה הבהרות