DCSIMG נגישות

הלוואת דיגיטל

הלוואת דיגיטל

הלוואה מהירה המועברת ישירות לחשבונך ללא ערבים ובטחונות

אתם קובעים את סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה וגובה ההחזר בדיוק כמו שמתאים לכם.

נהנים מהטבה מיוחדת בריבית בביצוע הפעולה באפליקציה, באתר או בעמדות לאומי דיגיטל.

 

מאפייני ההלוואה 

  • סכום: עד 300,000 ש"ח*
  • תקופה: עד 72 חודשים
  • סוג הריבית: משתנה על בסיס הפריים
  • אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) לתקופה של עד 2 חודשים

 

הטבות

  • הטבה מיוחדת של 0.2% בריבית ופטור מעמלת עריכת מסמכים, בביצוע הפעולה באפליקציה, באתר ובעמדות לאומי דיגיטל
  • פטור מעמלת פירעון מוקדם**

להלוואת דיגיטל בקליק

 

 

*אישור ההלוואה וסכום הזכאות בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק.

**אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

הבהרות >>