נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

חברי ההסתדרות הרפואית

	
		stripTwoColor("44796", false);
	

לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי

הטבות בפתיחת חשבון פרטי בלאומי

 

פותחים חשבון פרטי בלאומי ונהנים:

                                                                                                 

פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים*

או

הלוואה ללא ריבית* בגובה 50,000 ש"ח

ב-50 תשלומים חודשיים

 

*בכפוף לעמידה בתנאים. כל ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, בסכומים ובתנאים כפי שיקבעו על ידי הבנק. וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע. בנוסף, הטבת פטור מעמלות ל 3 שנים תינתן לחילופין ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי פקדונות כספיים/פקדונות ני"ע בסכומים שלא יפחתו מהסכומים שיקבעו על ידי הבנק ויבצעו חיוב חודשי מינימאלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי בתנאים ובסכומים כפי שיקבעו על ידי הבנק, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע > הלוואה ללא ריבית: ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש אם יעמוד בתנאי המבצע. > אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה, כפוף לשיקול דעת הבנק. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה > פטור מעמלות עו"ש ל 3- שנים: חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום עמלות עו"ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע > כל לקוח זכאי ליהנות מהטבה בנקאית אחת בגין פתיחת חשבון מבין מבצעי הבנק כפי שיהיו מעת לעת.

 

 

הטבות בניהול חשבון פרטי בלאומי

 

הלוואה לכל מטרה בסיס הפריים עד גובה 250,000 ₪.

* בכפוף לכושר ההחזר של הלווה, בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה. 

** אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

תקופת החזר

עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
ללקוחות מעבירי משכורת ללאומי או לעוסק מורשה עם העברה קבועה לחשבון פרטי בלאומי פריים פריים + 0.5% פריים + 0.7%
ללקוחות אחרים פריים + 0.9% פריים + 1.5% פריים + 1.8%

 

 

יותר הטבות בניירות ערך

עמלה שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 50,000 - 499,999  שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 500,000 – 999,999 ₪ שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 1,000,000 ₪ ומעלה
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א, סניף 0.25% 0.22% 0.18%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א, בערוצים ישירים 0.2% 0.18% 0.12%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחו"ל, בסניף 0.35% 0.30% 0.25%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחו"ל, בערוצים ישירים 0.29% 0.25% 0.20%
דמי ניהול פיקדון ני"ע ישראלים (רבעוני) 0.06%  0.0375%  0.0225% 
דמי ניהול פיקדון ני"ע בחו"ל (רבעוני) 0.08%  0.05%  0.03%

 

 

הטבות ייעודיות לחברי ההסתדרות הרפואית בהלוואות משכנתא לרכישת דירה:

 • 50% הנחה בדמי פתיחת תיק משכנתא
 • מסלול הלוואה בריבית מועדפת
  שיעור הריבית תקופת ההלוואה סכום ההלוואה
  פריים - 1.59% עד 25 שנים

  עד 50,000 ₪

מסלול ההלוואה – פריים על בסיס שפיצר (בכפוף למגבלות בנק ישראל >) סכום ההלוואה בריבית המועדפת לא תעלה על 25% מסך ההלוואות בכל שחרור < בכל מקרה, שיעור הריבית לא יפחת מ 0%- . אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. הכל כפוף לקריטריונים של הבנק. התנאים המחייבים הם אלו המפורטים במסמכים שיחתמו בין הלווים לבין הבנק. לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבות תקפות ביחס להלוואות שיועמדו בפועל עד ליום 30.6.2021.

 

יותר הטבות במט"ח

 • 60% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.2% הטבה בשער חליפין

 

100% הטבה בהזמנת פנקסי שיקים

 

 

הטבות מיוחדות בכרטיסי אשראי למצטרפים למועדון ההסתדרות הרפואית

 • פטור לשנה מדמי כרטיס לבעלי כרטיס עם המועדון

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

בנוסף, הכירו את לאומי גודיז: תוכנית ההטבות החדשה והמשתלמת ללקוחות לאומי>>
איך עובד כל הגודיז הזה? כשתבצעו רכישה בכרטיס האשראי של לאומי או תבצעו פעולה בנקאית בדיגיטל*, תקבלו  גודיז, להזמנת הטבות!
הפקדתם צ'ק, קיבלתם גודיז. ביצעתם העברה, גם גודיז. עשיתם שופינג-גודיז!
גודיז היא אפליקציה חכמה שמאפשרת לכם לבחור תחומים ומותגים שאתם אוהבים כדי שתקבלו הטבות שמתאימות לכם!
בעולם ההטבות של לאומי גודיז תמצאו המון הטבות והנחות, רק ללקוחות לאומי.
הורידו את אפליקציית גודיז מחנות האפליקציות ותתחילו ליהנות מגודיז של הטבות.

 

*בהתאם לתקנון לאומי גודיז על פי תנאי כל אחת מההטבות

 

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון