DCSIMG נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

חברי ההסתדרות הרפואית

לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי

הטבות בפתיחת חשבון פרטי בלאומי

 

פותחים חשבון פרטי בלאומי ונהנים! לאומי מציע לכם 2 הטבות לבחירתכם:

                                                                                                 

פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים*

או

הלוואה ללא ריבית בגובה 30,000 ש"ח

ב-24 תשלומים חודשיים*

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

ההטבות תינתנה ללקוחות פותחי חשבון חדש העומדים באחד התנאים המזכים:

 

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד***   המשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

 

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

 

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

***במהלך ינואר 2019, לאומי ישיק ללקוחותיו תכנית הטבות חדשה עם מגוון רחב של הטבות אטרקטיביות

 

תנאי ההטבות לפותחי חשבון

 

 

הטבות בניהול חשבון פרטי בלאומי

 

הלוואה לכל מטרה בסיס הפריים עד גובה 250,000 ₪ או 10 משכורות, הנמוך מבינהם.

* בכפוף לכושר ההחזר של הלווה, בהוראת קבע לחיוב חשבון הלווה. 

** אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

לבעלי שכר בגובה עד 11,999 ₪ נטו 

תקופת החזר

עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
למעבירי משכורת ללאומי פריים + 0.15% פריים + 0.8% פריים + 1.1%
ללקוחות שאינם מעבירי
משכורת ללאומי
פריים + 1.45% פריים + 2.2% -

 

 

לבעלי שכר בגובה 12,000 ₪ נטו ומעלה

תקופת החזר

עד 48 חודשים עד 60 חודשים עד 84 חודשים
ריבית שנתית משתנה למעבירי
משכורת או מחזור בלאומי
פריים  פריים + 0.5% פריים + 0.75%
ריבית שנתית משתנה לאחרים פריים + 0.9% פריים + 1.5% -


 

יותר הטבות בניירות ערך

שווי תיק הלקוח עמלה לבעלי תיק בשווי 50,000 - 499,999  עמלה לבעלי תיק בשווי 500,000 - 999,999  עמלה לבעלי תיק מעל 1,000,000 
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א - סניף 0.25% 0.22% 0.18%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א - ערוצים ישירים 0.2% 0.18% 0.15%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ - סניף 0.35% 0.3% 0.25%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ – ערוצים ישירים 0.3% 0.25% 0.2%
דמי ניהול  פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ (רבעוני) 0.06%  0.0375%  0.0225% 
דמי ניהול  פיקדון ני"ע הנסחרים בחוץ לארץ (רבעוני) 0.8%  0.05%  0.03%

 

 

יותר הטבות במט"ח

 • 60% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים
 • 0.2% הטבה בשער חליפין

 

100% הטבה בהזמנת פנקסי שיקים

 

 

הטבות מיוחדות למצטרפים למועדון ההסתדרות הרפואית בישראל:

 • כרטיס לאומי קארד ויזה/ מאסטרקארד מסוג זהב עסקי/ פלטינה פטור מדמי  כרטיס ל 4 שנים.
 • כניסה לטרקלין דן בנתב"ג - (כפוף לתוכנית ההטבות והפינוקים של לאומי קארד. כמפורט באתר לאומי קארד)
 • ביטוח נסיעות לחו"ל – כמפורט באתר לאומי קארד  www.leumi-card.co.il
 • תכנית פינוקים פלוס- הטבות 1+1 כל השנה (סרטים, ארוחות בוקר, הצגות, מופעים ואטרקציות)  כמפורט באתר לאומי קארד.
 • למצטרפים למסלול תעופה חלף תכנית הפינוקים- יחס המרת נקודות תעופה מועדף . (בכפוף לבקשת הצטרפות שתוגש מראש לחברת האשראי, וכן בכפוף לתנאים שייקבעו ע"י חברת האשראי).
 • מועדון הנחות פלוס- המקנה הנחות באלפי בתי עסק מקומיים ברחבי הארץ כמפורט באתר לאומי קארד.
 • קבלת מידע וביצוע פעולות באמצעות אפליקציית לאומי קארד.

 

תנאי ההטבות לניהול חשבון