DCSIMG נגישות

העברת תשלום לספקים ומשכורות בפעולה אחת

חדש ללקוחות לאומי עסקים, העברת תשלום לרשימת מוטבים בבת אחת באפליקציית לאומי.

מעכשיו תוכלו לבצע העברת תשלום לכמה ספקים או משכורות בפעולה אחת, מבלי צורך לחזור על התהליך פעם אחר פעם לכל מוטב. העברה ניתנת לביצוע לחשבונות כל הבנקים, מכל מקום ובכל זמן.

יתרונות ועלויות הפעולה איך מבצעים את הפעולה באפליקציה?

להורדת אפליקציית לאומי

 

 

הבהרות >>

לפרטים נוספים על השירות >>

 

עוד שירותים בלאומי דיגיטל לעסקים: